Regulamin konkursu “Szafa kapsułowa z Ansin”

I. Ustalenia wstępne

 1. Organizatorem konkursu jest Monika Konefał działająca jako Muszę Wam powiedzieć Monika Konefał, ul. Podlesie 158D, 32-052 Radziszów, NIP: 5521652392 oraz YZEE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: woj. MAŁOPOLSKIE, pow. Kraków, gm. Kraków, miejsc. Kraków, ul. Piłsudskiego, nr 28, lok. 8, 31-109, poczta Kraków, posiadająca NIP: 676-257-18-56, wpisaną do KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO przez SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod KRS 0000806297.
 2. Konkurs organizowany jest dla osób pełnoletnich posiadających konto w serwisie Instagram.
 3. Aby, pod względem technicznym, móc wziąć udział w konkursie należy mieć dostęp do sieci Internet, posiadać konto w serwisie Instagram tak, by móc pozostawić pod postem komentarz konkursowy oraz posiadać aktywną skrzynkę e-mail.
 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie rodzin tych osób (tj.: małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, ich przysposobieni i przysposabiający, a także rodzeństwo).

II. Zasady konkursu.

 1. Udział w konkursie jest bezpłatny oraz dobrowolny.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy w pierwszej kolejności zapisać się do newslettera marki ANSIN za pośrednictwem specjalnie dedykowanej do tego strony internetowej: https://ansin.pl/konkurs-ansin-monika-konefal — link ten podany zostanie zarówno na Insta Stories jak i w BIO na profilu https://www.instagram.com/monika_konefal/. Zapisu dokonujemy wykorzystując aktywny adres mailowy.
 3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu w komentarzu pod postem konkursowym (który zostanie wskazany przez organizatora poprzez Instagram Stories — post będzie znajdował się na profilu https://www.instagram.com/monika_konefal/ w formie filmu/rolki) odpowiedzi na pytanie: Który produkt ANSIN chciałabyś mieć w swojej szafie i dlaczego?
  Co ważne, pod uwagę brane będą komentarze osób, które zapisały się do newslettera. Jeżeli, po ogłoszeniu wyników okaże się, że adresu mailowego zwycięzcy nie ma w bazie, nagroda przypadnie kolejnemu uczestnikowi.
 4. Komentarze konkursowe można wpisywać pod postem od dnia 18.09.2023 do 25.09.2023 roku do godziny 23:59. Wtedy też można dokonywać zapisów do newslettera.
 5. Każdy uczestnik może napisać pod postem tylko jeden komentarz konkursowy.

III. Nagrody.

 1. Wyłonionych zostanie trzech zwycięzców (miejsce 1, miejsce 2 i miejsce 3), którym zostaną wręczone nagrody główne (po jednej dla uczestnika) w formie bonów podarunkowych o wartości zależnej od zajętego miejsca i wynoszącej odpowiednio dla:
  a) miejsca 1 — 800 zł
  b) miejsca 2 — 600 zł
  c) miejsca 3 — 400 zł 
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrody gwarantowane, którymi są:
  a) 10% kod rabatowy obowiązujący na stronie https://ansin.pl/
  b) dostęp dwóch webinarów modowych

c) dostęp do e-booka o szafie kapsułowej

III. Rozstrzygnięcie konkursu

 1. Zwycięzcy, którzy otrzymają nagrody główne, wybrani zostaną przez jury w składzie jednoosobowym (Monika Konefał), które to jury, w sposób subiektywny wybierze 3 (trzy) osoby, które napisały najciekawsze/najbardziej kreatywne komentarze. 
 2. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 27.09.2023 do godziny 23:59..
 3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Instagram Stories oraz w komentarzu pod postem konkursowym na koncie https://www.instagram.com/monika_konefal/ .
 4. Każda z trzech wybranych przez jury osób otrzyma po jednej wybranej i wskazanej przez organizatora nagrodzie. Warunkiem jest spełnienie wszystkich wymagań zapisanych w regulaminie.
 5. Nagrody w formie bonów zostaną wysłane na adresy mailowe uczestników po wcześniejszym sprawdzeniu, czy osoby te zapisały się do newslettera marki ANSIN. Jeśli okaże się, że adresu mailowego zwycięzcy nie ma w bazie osób zapisanych do newslettera nagroda przekazana zostanie kolejnemu uczestnikowi.
 6. Nagrody gwarantowane wysyłane są automatycznie po zapisaniu się do newslettera ANSIN na skrzynkę mailową uczestnika. W razie, gdyby mail nie był widoczny należy sprawdzić SPAM oraz pozostałe foldery skrzynki mailowej. W przypadku braku wiadomości również w tych folderach należy skontaktować się z marką ANSIN bezpośrednio pod adresem monika@ansin.pl.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Komentarze zostawiane pod postem konkursowym ustawione są jako publiczne. Oznacza to, że każda osoba mająca dostęp do platformy Instagrama może je przeczytać. W komentarzach widoczna jest jedynie nazwa użytkownika. Nie ma konieczności podawania innych danych. 
 2. Dane osobowe przekazane w trakcie zapisu do newslettera (adres mailowy) zostaną wykorzystane do przesłania nagród gwarantowanych, a w późniejszym czasie do wysyłki wiadomości mailowych z aktualną ofertą oraz kodami rabatowymi obowiązującymi w ANSIN.

V. Postanowienia końcowe.

 1. Właściciel serwisów Facebook i Instagram nie ponosi odpowiedzialności za organizację konkursu. 
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, nieścisłości czy reklamacji swoje uwagi należy kierować do organizatora na adres mailowy: monika@muszewampowiedziec.pl.

error: Nie kopiuj moich treści